Lk 17,20–37:

20. Amikor a farizeusok megkérdezték tőle, hogy mikor jön el az Isten országa, így válaszolt nekik: "Az Isten országa nem úgy jön el, hogy az ember jelekből következtethetne rá.

21. Azt sem mondhatják: Íme, itt, vagy íme, ott van! - Mert az Isten országa közöttetek van!"

22. A tanítványoknak pedig ezt mondta: "Jönnek majd napok, amikor szeretnétek akár egyetlen egyet is látni az Emberfiának napjai közül, de nem láttok.

23. Ha ezt mondják majd nektek: Íme, ott, vagy íme, itt van, ne menjetek oda, és ne fussatok utána!

24. Mert ahogyan a villám cikázik, és az ég aljától az ég aljáig egyszerre villan fel és fénylik, úgy jön el az Emberfia is az ő napján.

25. Előbb azonban még sokat kell neki szenvednie és megvettetnie ettől a nemzedéktől.

26. És amint Nóé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia napjaiban is:

27. ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek, egészen addig a napig, amíg Nóé be nem ment a bárkába. Azután jött az özönvíz, és elpusztított mindenkit.

28. Éppen úgy lesz, mint ahogy Lót napjaiban történt: ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, építettek;

29. de amely napon Lót kiment Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és elpusztított mindenkit.

30. Ugyanígy lesz azon a napon is, amelyen az Emberfia megjelenik.

31. Aki azon a napon a háztetőn lesz, a holmija pedig a házban, ne jöjjön le, hogy elvigye, és aki a mezőn lesz, az se forduljon vissza. 32. Emlékezzetek Lót feleségére!

33. Aki meg akarja tartani az életét, elveszti, aki pedig elveszti, megtartja azt.

34. Mondom nektek: azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban, az egyik felvétetik, a másik pedig ott hagyatik.35. Két asszony őröl ugyanott, az egyik felvétetik, a másik pedig ott hagyatik. (36. Ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik.)"

37. Azok pedig ezt kérdezték tőle: "Hol, Uram?" Ő pedig így felelt: "Ahol a tetem, oda gyűlnek a saskeselyűk is."”

 

Van, amikor szinte rászakad az emberre az Ige és a valóság kapcsolatának súlya. Elképesztően időszerű tud lenni az ezredéves szó – ami még a Kalauz összeállításában is megnyilvánul: honnan tudhatták volna az összeállításkor, mi lesz a helyzet az olvasásakor! És tessék – micsoda időszerűség! Az aktualitás mellett viszont az örök üzenet adja meg a szó igazi súlyát.

            „Az Isten országa nem úgy jön el, hogy az ember jelekből következtethetne rá.” (21b) vagy ahogy a régi fordítás hozza: „nem szemmel láthatólag jő el.”

1. Ez rámutat arra, hogy az Istennel való kapcsolat mennyire más síkon mozog, mint az embervilág hétköznapi jelenségei.

Ha az előbbivel eltelünk, szó szerint kiszorítjuk a tudatunkból, lelkünkből a másikat: az isteni dimenziót. (Vezetés közben azért sem szabad SMS-ezni, telefonálni, mert az információ befogadóképességünk jelentős részét leköti – lehet pont azt, amiben érzékelnünk kellene egy fontos ingert.)

…nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés az Istennel?...” Jakab 4.4. János is hasonlóképpen nyilatkozik meg: „Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete.” 1Ján 2:15

Igen, lehet ezt a kizárólagosságot túlzott radikalizmusnak tekinteni. Soha nem is fogja megérteni az, akinek az ingerei között nem maradt helye az Igének, Istennek.

 

Meg kell látni a mai helyzetben hogyan kell viselkednünk, egyáltalán, hogyan értelmezzük a mostani  - és elkövetkező – nehéz időszakot.

  1. Komolyan kell venni. Sokkal komolyabban, mint valaha is. Nagy felelősséggel kell viselkednünk és viseltetnünk egymás és önmagunk iránt. Ez a helyzet nem tűri meg a könnyelműséget, fegyelmezetlenséget – miről sajnos hallani.
  2. Tartsunk bűnbánatot. Itt az ideje az életünk végiggondolásának. Ne legyen ismeretlen a családi igeolvasás – sem a böjt. . Ideje elcsendesedni Isten  előtt – nagyon odafigyelve a szavára.
  3. Nincs okunk a pánikra. Sem érezni, sem terjeszteni: akkor is Isten kezében vagyunk, ha nem úgy érezzük – és amíg élünk is ott maradunk. (Csak utána is ott legyünk!)
    Ami eddig volt, azért nagy hálával tartozunk, ami ezután jön hittel és reménységgel várjuk. Ahogy énekünk mondja: „Az Isten a mi reménységünk, midőn reánk tör ellenségünk” (46 zsoltár 1.) Elbizonytalanodtál jövődet illetően, mert úgy érzed, az Ő kezébe estél? Akkor kellene inkább, mikor magadban bízol!

     

2.  Mert az Isten országa közöttetek van!" -a régi Károly szerint: „bennetek van” Az ἐντὸς ὑμῶν (etosz hümón) kifejezés mindkettőt jelenti. Lehet, inkább a gasztroerterológia hátborzongató kifejezésből ismerős, ami szó szerint talán „belhas” –nak, vagy „gyomorbelső”-nek  lenne fordítható.
De a lényeg, hogy ez a mi lelkükre vonatkozik! Az Isten uralma, (fennhatósága) a lelketekben van. Ha Ő él a szívedben, az övé vagy. De vigyázz, ha nem –mert ez az örökkévalóságra is elhat! Akkor fogják sokan megérteni, miért is olyan nagy kincs az Emberfiával együttöltött idő (22. v.) – mert a kárhozatban Ő nem lesz jelen! (Lk.
16,19–31)

 

3. Az ember 2000 éve ugyanúgy működött, mint ma. Amit Jézus akkor mondott, most is igaz: 23 v. Ha ezt mondják majd nektek: Íme, ott, vagy íme, itt van, ne menjetek oda, és ne fussatok utána! Mi mindent mondanak most is… Bennfenteskedő „titokgazdák”, figyelmeztető „jólinformáltak”, mindent (is) jobban tudó itészek… Ha közéjük tartoznál, - állj át Jézus figyelmeztetettjei közé: ne dőlj be a tömeghisztériának, ne indulj el velük. A mi Urunk nem suttyomban jön el. Ahogy a villámlás fénye betölti az éjszakai égboltot, tele lesz vele a világ! Észre fogjuk venni.

 

A kivételes helyzet, kivételes felelősséget kíván. Nem csak a politikusoknak kell túllépni a hisztis óvodás korszakon. Valamennyiünknek fel kell fedezni a kötelességet a jogokkal szemben és a lehetőségeket a korlátok ellenében.

Azaz: mindenkinek tudomásul kell vennie, hogy felelősen és fegyelmezetten kell viselkednie egymást segítve a bajban. Le kell mondani érdekről, kényelemről, megszokásról, mert ma erre van szükség. Ideje, hogy a kötelesség végre megelőzze a jogot! …félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért. (Zsid. 12.1)

 

Igaz, hogy kizökkentünk a megszokott rendből, nincsenek meg a normál életünk lehetőségei, talán jelentős korlátozásokkal is számolni kell. De használjuk ki, hogy minősített időt tölthetünk együtt szeretteinkkel. Nem kell sietnünk, van időnk elcsendesedni. Személyenként vihetjük Isten elé szeretteinket imáinkban.

Isten hasznunkra fogja fordítani ezt az időt. Már az is haszon, ha vele tölthetjük el. Ha Vele nézet az életedet, másként fogod látni. Észre veszed az igazi kincset – és lelepleződik a talmi. Adjunk hálát érte.

 

Imádkozzunk:

 

Mennyei Édesatyánk!

Megvalljuk előtted, olyan sokszor sikkadtak el az életünkben a te hatalmas ajándékaid. Amikor együtt lehettünk szeretteinkkel, de mi akkor is csak a telefonunkat bújtuk, amikor hallhattuk volna a szavadat, de hagytuk, hogy elnyomja az utca zaja. Amikor azt hittük jót teszünk, ha hajszoljuk magunkat – pedig ránk lett volna szükség, nem a munkánkra.

Köszönjük, hogy adsz nekünk még lehetőséget arra, hogy elcsendesedjünk, végig gondoljuk életünket, várjuk Fiad visszatértét. Hogy hozzád térjünk.

Kérünk, könyörülj rajtunk. Vezesd megtérésre nemzetünket, óvd meg hazánkat. Adj bölcsességet vezetőinknek, erőt a helytálláshoz mindenkinek – kiváltképpen azoknak, akik mások egészségéért, biztonságáért fáradoznak. Állítsd a helyükre őrállóidat, hogy szólhassák szavadat.

Köszönjük Neked, hogy tanítasz bennünket, hogy Lelked  és Fiad által velünk vagy minden nap. Áldunk Téged gondoskodó szeretetedért, magasztalunk kegyelmedért. Dicsőség legyen Neked Urunk!

Ámen.

 

 „De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!”

 

                                                                       Áldást, békességet kívánva:

                                                                                                                      Pintér Gyula

                                                                                                                              lp.

Úgy érzi, segítségre van szüksége?

lelkigondozás

Keressen bennünket!

Telefon: (76) 550 155

E-mail: kunrefmiklos@gmail.com

Pályázataink

Pályázataink: Orgona felújítás