Régóta dédelgetett álma teljesült a Kunszentmiklósi Református Egyházközség kisebb csoportjának 2017. szeptember 29. és október 1. között, azon az aranyló, napsütésben gazdag hétvégén.

Többen emlegettük, hogy a korábbi, gyülekezeti kirándulásaink (Marosvásárhely és a Székelyföld több tájegysége, majd Debrecen és Kárpátalja) után, szeretnénk egy felvidéki utat is.

Kirándulásunkat a Reformáció 500. évfordulójának jegyében hirdettük, és annak alkalmából lett beiktatva több találkozás is a felvidéki református gyülekezetekkel.

Farkas István, aki szülőföldjének tudhatja azt a természeti kincsekben, történelmi és művészeti hagyományokban is igen gazdag vidéket, változatos programot állított össze számunkra, és előre megszervezte a helyszíneken való fogadásunkat.

Első állomásunk Miskolcon, a Deszkatemplom megtekintése céljából történt.

Szeghalmi Bálintnak, Miskolc főmérnökének a tervei alapján épült fel a Deszkatemplom 1938-ban. A tervező erdélyi származása és Kós Károly építésszel való kapcsolata meghatározó volt a magyaros szecesszió elemeit viselő épület tervezésekor. A fiatornyos, galériás torony meredek tetős, zsindelyezett, boronafalat idéző külseje erdélyi emlékeket ébreszt. Egyhajós, hátsó karzatos belső tere egységes, díszes berendezése is az épülettel egy időben készült. Az épület képét a temetődomb aljában álló székelykapu egészíti ki.

Szívélyes testvéri fogadtatásban és értékes kalauzolásban volt részünk.

Kassán a Szent Erzsébet Székesegyház (Kassai Dóm) tárult elénk második állomásunkon. A csodálatos építészeti remekmű északi hajója alá kriptát építettek 1906-ban, és ott helyezték örök nyugalomra II. Rákóczi Ferencet, és az édesanyját, Zrínyi Ilonát. Síremlékükre koszorút helyeztünk el.

 

Kiváltképp örömünkre lett, hogy a közelben levő református templomban énekléssel köszönthettünk meg Istennek az addigi utazásunkra áradó Áldását, és a minket fogadó gyülekezeti gondnok szívességét.

Jól beleértünk az első nap délutánjába, amikor Rozsnyón besorakoztunk a református templom padjaiba, és meghallgathattuk a gyülekezet gondnokának a templomról és a gyülekezetről szóló ismertetőjét, melyből a hála és a derű áradt, Isten megtartó kegyelme iránt.

Szálláshelyünk Rimaszombaton, a Tompa Mihály Református Gimnázium Kollégiumában volt, amit jóleső fáradtsággal foglaltunk el, az első napunk gazdag élményei után.

Napsütéses szombatra virradtunk, és nagy serényen készítettük közös reggelinket, amit a lelkünk épülésére tartott, reggeli áhítatot követően fogyasztottunk el.

Losoncon, a református templomban odaadó figyelemmel, és gazdag beszámolóval várt minket a lelkipásztor, akitől a templomba lépve azt is megtudtuk, hogy egyházi kórustalálkozóra készül a gyülekezet épp azon a napon.

Délelőtti sétánk alkalmával színes és gazdag látnivalókban gyönyörködhettünk Losonc központjában, ami után jól jött a kedves kis étterem teraszán elfogyasztott ebéd.

A nap folytatásaként Alsósztregovára indultunk, ahol a Madách Imre Kastély által nyújtott irodalmi élményt céloztuk következő programunknak. Ez az épület, melyet ma láthat a látogató, a költő apja által épített új kúria. Ebben élte gyermekéveit és nehéz sorsú férfikorát Madách Imre.

A múzeumi tárlat a tűzről pattant és számunkra elragadó tájszólással beszélő idegenvezető személyének és előadásmódjának köszönhetően igen nagy élményt és sok-sok értékes információt ajándékozott nekünk. Először a történelmi, majd az irodalmi ismereteink gazdagodhattak. Felidézhettük egykori, iskolai tanulmányainkat Madách legjelentősebb alkotása, „Az ember tragédiája” minden egyes színének lényegre törő méltatása által.

A következő, szombati helyszínünk Zólyom volt, melynek legnagyobb nevezetessége a város főterétől délre egy kisebb magaslaton álló jellegzetes reneszánsz vár. Itt született 1554-ben Balassi Bálint, a korszak legnagyobb magyar költője és katonai stratégája.

1620-ban egy esztendőn át őrizte a vár a Szent Koronát. Itt koronázták királlyá a Zólyomi országgyűlésen Bethlen Gábort.

Ottlétünket egy apró kedvesség is koronázta. Szombat lévén, a várban esküvők zajlottak, és a násznép barátságos nőtagjai süteménnyel és tortával kedveskedtek a menyasszonyt és az ünneplő sokaságot megnézőknek. Így hát látványban és finomságokban bővelkedett a várban tett látogatásunk.

Utunk ezt követően a gazdag és ígéretes Felvidéki Bányavidék felé irányult. Megállóhelyünk Körmöcbánya lett, ami műemlékekben felettébb bővelkedő város. Főterén, a várnegyedben, annyi elragadó és bájos szépség fogadott minket, mintha egy mesekönyv lapjait hajtogattuk volna. Miközben a meglehetős magaslaton elhelyezkedő Vártemplom megtekintésére igyekeztünk, alapos tornában is volt részünk, amiben feloldhattuk a hosszú buszozás által elgémberedett tagjainkat.

Holdfény ragyogott felettünk, mire aznap este a szálláshelyünkre értünk.

A vasárnap reggeli áhítatban boldog szívvel köszöntük meg az utunkat kísérő isteni áldást, és a közös reggelit követően Rimaszombat főterén megkoszorúztuk Tompa Mihály és Petőfi Sándor szobrát. A szálláshelyünket adó, jelentős felvidéki településtől ily módon búcsút véve, utunkat egy közeli falucska, Serke felé irányítottuk, ahol a református gyülekezet várt ránk, hogy együtt, közös istentiszteleten áldjuk Urunkat, és közelebbi ismeretséget köthessünk velük, és a településükkel.

Az igehirdetés szolgálatát Farkas István tiszteletes úr, a meghitt kis Rima menti település szülötte, kirándulásunk programjainak tervezője, kedves kirándulótársunk végezte.

Az igehirdetés címe: Egy hajóban Jézussal. Textusa: Mk.6,45-52

A lelkünket mélyen megszólító igei alkalom után Pintér Gyula gyülekezetünk elnök lelkipásztora köszöntötte a minket szeretettel fogadó lelkipásztor asszonyt, és a helyi gyülekezetet. Majd az énekkarunk képviseletét megszemélyesítő kirándulótársakkal három szólamban elénekeltük a 134. zsoltárt. (Úrnak szolgái mindnyájan...)

A ragyogó, vasárnap délelőtti napsütésben sétáltunk át a serkei gyülekezeti házba, ahol felejthetetlen szeretetvendégséggel leptek meg minket a vendéglátó gyülekezet presbiterei.

Jól eső együttlétünket követően szeretettel invitáltuk őket hozzánk, Kunszentmiklósra egy viszont látogatás céljából.

Ezek után egy kis sétát tettünk még Serkén, melyben alkalmunk nyílt megtekinteni a község határában folyó Rima idilli partját, és a most felújítás alá került ódon kastélyt.

A Gömöry-kastélyt a Szilassy család építette késő barokk stílusban a 18. században. Az utolsó Serkey - Maróti az 1960-as években hunyt el. Az addig épségben megőrzött, eredeti bútoraival berendezett, ép kastély pár év alatt tönkrement. Most kerül sor a felújítására.

A hazafelé vezető út még egy feledhetetlen élménnyel lepett meg minket! Fülek várát csodálhattuk meg, és a bátrabbak fel is mentek a vár romjaira, és annak harmadik szintjén megtekintették az értékes vármúzeumot is.

Hálás a szívünk ennek a három napnak minden percéért, főként Isten Áldásáért, melyet végig megtapasztalhattunk. Köszönjük az értünk való imákat, melyek a gyülekezet közösségében is elhangzottak.

Köszönjük Farkas István tiszteletes úrnak a precíz, gondos szervezést, és a két gépkocsi vezetésével járó figyelmes és felelősségteljes szolgálatot, Pintér Gyula nagytiszteletű úrnak, és ifj. Szőke Imre főgondnok úrnak.

 

A legközelebbi hasonló lehetőséghez szeretettel várjuk a gyülekezeti tagok, és hozzátartozóik részvételét.

Hegedűs Sándorné

Úgy érzi, segítségre van szüksége?

lelkigondozás

Keressen bennünket!

Telefon: (76) 550 155

E-mail: kunrefmiklos@gmail.com

Pályázataink

Pályázataink: Orgona felújítás